Go to top
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Hệ Giá Trị


TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, HỆ GIÁ TRỊ

 

Hưng Thịnh Phát giúp khách hàng của chúng tôi đạt được thành công bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển tin cậy, sản phẩm chất lượng và dịch vụ cao cấp. Chúng tôi giành được sự chọn lựa là nhà cung cấp với nhân sự chất lượng cao và các giải pháp xây dựng cạnh tranh.

Hựng Thịnh Phát luôn công hiến những điều tốt nhất:

1. An toàn là trên hết.

2. Giao sản phẩm chất lượng đầy đủ, đúng tiến độ cho khách hàng và thị trường mà chúng tôi lựa chọn để phục vụ.

3. Cởi mở và đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi.

4. Không ngừng cải thiện bản thân cũng như công việc.

5. Giữ vững đạo đức kinh doanh và đạt được kế hoạch đã hoạch định.

Tầm nhìn

Tập đoàn thi công xây dựng nhà công nghiệp, sản xuất thi công kết cấu thép và nhà thép tiền chế số một Việt Nam về doanh thu, chất lượng hệ thống, sản phẩm và dịch vụ vào năm 2025.

Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng nhằm mang đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho Khách hàng, Nhân viên, Đối tác, Nhà cung ứng và Cổ đông.

Hệ giá trị

Các thành viên công ty cam kết sống và làm việc theo hệ giá trị của công ty, cùng xây dựng môi trường văn hóa công ty đồng nhất, vững mạnh lấy phát triển nền tảng bản thân mỗi con người làm trọng tâm cốt yếu.

VIDEO
CÁC CHỨNG NHẬN
Giới thiệu
Kết nối mạng xã hội
Bản đồ đường đi
© Copyright 2017 cokhihtp.com, All rights reserved