Go to top
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO

Công tác phòng cháy chữa cháy


Công tác phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, trường học

 

Phòng cháy chữa cháy


Công tác chữa cháy có hiệu quả, các cơ quan doanh nghiệp, chính quyền và công an pccc các địa phương cần thật sự quan tâm chú trọng, có sự đầu tư đúng mức cho công tác PCCC ở địa bàn, khu vực, đơn vị mình quản lý. Phải có lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này, phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cho mọi người dân biết, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật PCCC.

– Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, khu dân cư trọng điểm. Qua đó, phát hiện kịp thời các cơ sở thiếu sót về PCCC, những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy nổ. Trong đó, cần tập trung đi sâu vào các nội dung như: Việc bố trí mặt bằng, hạng mục công trình liên quan đến khoảng cách; các điều kiện an toàn đối với hệ thống điện, chống sét; việc sử dụng nguồn nhiệt, chất cháy; việc trang bị, bảo quản các phương tiện PCCC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình… đối với công tác PCCC. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định về PCCC.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của mọi người, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nhà nước và các tỉnh, thành phố cần chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra công tác PCCC (thiết bị chữa cháy, nguồn nước, hệ thống báo cháy, lối thoát hiểm) tại các trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất, cơ quan, trường học, bệnh viện, khu dân cư… Thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, để khi có cháy xảy ra không bị động, bất ngờ, đủ khả năng chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn hiệu quả. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng về công tác PCCC, thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cần khởi tố, điều tra làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở và xử lý nghiêm, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

– Xác định rõ vị trí quan trọng của lực lượng PCCC ở cơ sở, là lực lượng tại chỗ, trực tiếp thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và là lực lượng ứng cứu kịp thời tốt nhất, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Do vậy, cần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở. Coi trọng việc đầu tư trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC ở cơ sở.

 

Phòng cháy chữa cháy

 

Phòng cháy chữa cháy
 

– Phát động các phong trào tự quản về đảm bảo an toàn PCCC lồng ghép với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, ở các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo cho phong trào sức lan tỏa rộng rãi; nghiên cứu nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy để thực hiện với phương châm “làm cho đúng ngay từ đầu”. Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” hàng năm với các nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, chú trọng lực lượng thanh niên, học sinh. Tổ chức cho học sinh, đoàn viên tham gia các cuộc thi, hội thao về phòng cháy và chữa cháy, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy của học sinh, đoàn viên, cổ vũ động viên phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo ra một thế trận vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng cháy chữa cháy


– Lực lượng Công an huyện phối hợp với Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật phòng cháy và chữa cháy đến nhân dân, thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, tăng cường cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hỗ trợ cho phong trào quần chúng; tham mưu tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – ngày 4/10”. Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC, lồng ghép gắn với các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng “Khu dân cư an toàn”, “Hộ gia đình an toàn”, “Doanh nghiệp an toàn”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và “Phong trào xây dựng nông thôn mới”.