Go to top
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO

Những tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng nhà xưởng


Những tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng nhà xưởng

Thiết kế là một khâu vô cùng quan trọng trong việc xây dựng nhà xưởng. Do đó bản thiết kế nhà xưởng cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để đem lại một công trình xây dựng hoàn thiện, chất lượng. Trong đó, yếu tố hiêu quả kinh tế và chất lượng kỹ thuật phải dung hòa được với nhau và cũng là điều kiện cần và đủ cho một bản thiết kế nhà xưởng.

 

tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng nhà xưởng


Bản thiết kế nhà xưởng bao gồm bản vẽ thiết kế nhà xưởng cơ sở và thiết kế thi công nhà xưởng cần phải đảm bảo được những yếu tố tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng cơ sở sau:

Thuyết minh thiết kế cơ sở:
– Giới thiệu tóm tắt địa điểm triển khai xây dựng, phương án thiết kế cũng như cũng như quy mô các hạng mục công trình cần xây dựng, một thiết kế hoàn hảo phải đảm bảo được việc kết nối giữa các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật khu vực.

– Đối với công trình yêu cầu công nghệ thì phải có phương án và dây chuyền công nghệ đáp ứng tốt các yêu cầu đó.

– Phương án thiết kế kiến trúc cho công trình.

– Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chính của công trình.

– Phương án bảo vệ môi trường cũng như phòng cháy chữa cháy theo quy định.

– Danh mục các quy chuẩn thiết kế được áp dụng.

 Tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế nhà thép tiền chế cơ sở:
– Bản vẽ tổng thể mặt bằng công trình.

– Bản vẽ sơ đồ công nghệ cũng như bản vẽ phương án thiết kế.

– Bản vẽ kết cấu chính, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình nhà xưởng.

Tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế thi công nhà xưởng:
– Một bản vẽ hoàn hảo theo các tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng phải bao gồm thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế cụ thể, tài liệu khảo sát xây dựng và bản dự toán công trình nhà xưởng.

Khi triển khai thi công công trình nhà xưởng, một bản vẽ thiết kế tốt nhất thể hiện được các thông số kỹ thuật, các vật liệu xây dựng và chi tiết cấu tạo. Do đó, sự đầu tư một bản vẽ thiết kế chi tiết và chuyên nghiệp sẽ quyết định đến chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế