Go to top
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO

Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng năm 2019 đạt từ 9-9,2%


Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng năm 2019 đạt từ 9-9,2%

 

Trong năm 2019, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực, cố gắng cao độ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, đạt được nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quan trọng. Ước tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9-9,2%.

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, cơ bản kịp thời. Tính đến ngày 1/12/2019, Bộ Xây dựng được giao 214 nhiệm vụ, đã hoàn thành 159/214 nhiệm vụ (chiếm 74%), đang thực hiện 55/214 nhiệm vụ (chủ yếu là các nhiệm vụ không có thời hạn, thời hạn sang năm 2020 hoặc đang chờ văn bản hướng dẫn.

Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong năm 2019, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt so với kế hoạch, cụ thể, hoạt động xây dựng tăng trưởng đạt khoảng 9 - 9,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88%, tăng 2% so với 2018. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86-86,5%, tương đương năm 2018. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 20%.

Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2018. Gạch xây đạt 26 tỷ viên (QTC) đạt kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ năm 2018, trong đó gạch nung là 20 tỷ viên (QTC), gạch không nung khoảng 6 tỷ viên (QTC).

Theo Bộ Xây dựng, trong số 8 chỉ tiêu thì chỉ có chỉ tiêu nhà ở xã hội không đạt kế hoạch. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn, trong đó nhà xã hội có 4.110 căn với tổng diện tích 205.000 m2 sàn (chỉ tiêu kế hoạch là 50.000 căn với tổng diện tích 2.500.000 m2 sàn).

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tập trung đẩy mạnh, hoàn thiện theo hướng tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh thống nhất, phục vụ tốt nhất thực tiễn. Đến nay, đã ngành Xây dựng hoàn thành, trình 26 nhiệm vụ, một nhiệm vụ tích hợp và đang gấp rút hoàn thành 16 nhiệm vụ.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, liên tục. Qua đó đã thực hiện rà soát văn bản năm 2019 đối với 235 văn bản, số văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát là 87 văn bản và đã xử lý 87 văn bản.

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

 

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Chỉ số Cấp phép xây dựng tiếp tục được cải thiện và là chỉ số xếp hạng cao nhất trong 10 chỉ số về môi trường kinh doanh tại Việt Nam (bằng chỉ số Tiếp cận tín dụng).

Cùng với đó Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát cắt giảm thực chất, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng theo tinh thần của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Đã tiến hành rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật chuyên ngành tại dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Xây dựng liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, phân định trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong năm 2019, hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.

Bộ đã tập trung thực hiện 'Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng'. Đã rà soát 1.200 tiêu chuẩn quốc gia (trong đó Bộ Xây dựng chiếm khoảng 800 tiêu chuẩn) để xây dựng định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và danh mục các TCVN cốt lõi về xây dựng (khoảng 150 tiêu chuẩn).

Trong năm 2019, đã ban hành 3 Quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng, Nhà chung cư và An toàn cháy cho nhà và công trình và 49 tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng được ban hành, còn lại 65 tiêu chuẩn đã thẩm định, chờ ban hành.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 'Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng'. Đến nay đã hoàn thành rà soát toàn bộ 14.738 định mức do Bộ Xây dựng công bố, đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.786 định mức; đang thẩm định kết quả rà soát định mức để ban hành các tập định mức áp dụng trên toàn quốc.

Chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán của các cơ quan chuyên môn về xây dựng ngày càng được nâng cao. Công tác cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đã được chấn chỉnh và từng bước đi vào nề nếp.

Thị trường bất động sản được kiểm soát chặt chẽ, phát triển tương đối ổn định, kể cả về nguồn cung, số lượng giao dịch, giá cả, dư nợ tín dụng và vốn đầu tư nước ngoài, không có biến động bất thường và hiện tượng 'bong bóng bất động sản'.

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

 

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Bộ Xây dựng cũng đã đề ra 8 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Trong đó phấn đấu giá trị xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành tăng khoảng 9 – 10% so với năm 2019. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 86,5 – 87%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24m2 sàn/ người. Đồng thời đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020.

Theo Toàn Thắng-baochinhphu.vn