Go to top
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương


Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương

Hiện nay nhu cầu xây dựng nhà xưởng rất cần thiết với các doanh nghiệp. Xây nhà xưởng để đảm bảo sản xuất hàng hóa, tạo lập tài sản cố định cho doanh nghiệp. Nhưng việc xin phép xây dựng nhà xưởng là khá khó khăn đối với các doanh nghiệp. Nhà xưởng Bình Dương chuyên nhận xin phép xây dựng nhà xưởng, xin chia sẻ với khách hàng các thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng.

 

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng tại Dĩ An – Bình Dương.
Việc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng phải trải qua các bước: 

1 – Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định về cấp phép xây dựng nhà xưởng.

Hồ sơ cơ bản gồm có Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
Bản sao chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. (trong trường hợp xây dựng theo dự án, quyết định đầu tư).
Bản vẽ thiết kế xây dựng.
2 – Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền.

3 – Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo. Thì trong thời hạn 05 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo. Thì trong thời hạn 03 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

4 – Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng.